“Fiat Yol Arkadaşım Connect” Genel Hizmet Koşulları

1- Genel

 1. Fiat Yol Arkadaşım Connect Genel Hizmet Koşullarında (“Hizmet Koşulları”) yer alan hizmetler TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (kısaca "Fiat Türkiye") tarafından sağlanmaktadır.

 1. Fiat Türkiye, kendi takdirinde olmak üzere işbu Hizmet Koşulları’nın içeriğini, Kullanıcılara Hizmet Koşulları aracılığıyla sağlanan herhangi bir hizmeti, uyarı yapmaksızın, dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve bu Hizmet Koşulları’nda kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. Fiat Türkiye, dilediği zaman istediği şekilde bu kullanım koşullarında değişiklik yapabilir. Bu nedenle, bu koşulların www.fiat.com.tr veya yolarkadasim.fiat.com.tr adresinde yer alan güncel versiyonunu belirli dönemlerde tekrar okumanız önerilmektedir.

2- Kapsam

 1. İşbu Hizmet Koşulları, FİAT Türkiye tarafından üreticisi ve/veya distribütörü olduğu “Fiat” markasına ait belirli model araçlara sağlanan “Fiat Yol Arkadaşım Connect” hizmetinin kapsam, içerik ve işleyişine dair hususları belirlemektedir.

 1. “Fiat Yol Arkadaşım Connect” hizmetinin kapsamı, içeriği ve işleyişine dair tüm bilgilere  www.fiat.com.tr veya yolarkadasim.fiat.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

 1. “Fiat Yol Arkadaşım Connect” hizmeti, Fiat Türkiye tarafından iş bu “Hizmet Koşulları” doğrultusunda sağlanacaktır.

 1. İşbu Hizmet Koşulları’nda adı geçen “Kullanıcı” Fiat Türkiye Yetkili Bayilerinden “Fiat Yol Arkadaşım Connect” hizmetini içeren aracı satın alan ve adına ruhsatlandırılan veya Fiat Türkiye Yetkili Servisleri aracılığı ile aracına “Fiat Yol Arkadaşım Connect” hizmetini içeren ekipmanı satın alarak taktıran ruhsat sahibi gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 1. “Fiat Yol Arkadaşım Connect” hizmeti, aracını sadece Türkiye’de tescil ettirmiş Kullanıcılar için ve Türkiye sınırları dahilinde sunulur.

 1. İşbu Hizmet Koşulları’na erişim sağlayan her kullanıcı iş bu “Hizmet Koşulları”nı kayıtsız şartsız kabul eder.

3- “Fiat Yol Arkadaşım Connect” Hizmet Süresi

Kullanıcı, işbu Hizmet Koşulları kapsamında satın aldığı hizmeti 1 (bir) yıl süre ile kullanabileceği gibi, bu sürenin bitiminde Kullanıcı tarafından ücreti mukabilinde aboneliğin yenilenmesi ile yenileme süresi kadar kullanabilecektir. Kullanıcı tarafından satın alınan hizmet paketlerinde belirtilen sürenin sonunda, Fiat Türkiye tarafından sağlanan “Fiat Yol Arkadaşım Connect”in katma değerli hizmetleri (uzaktan kontrol özellikleri, arıza bilgilendirmesi, ambulans hizmeti) otomatik olarak devreden çıkacak ve kullanılamayacaktır. Söz konusu hizmet süresi sonunda aboneliğin Kullanıcı tarafından yenilenmemesi halinde, Kullanıcı’nın aracına takılan cihazın bağlantısını kesmek üzere Fiat Yetkili Servisi’nde ekipman (donanım) demontajı yaptırması ve/veya Müşteri İlgi Merkezi’ni (444 22 55) araması gerekmektedir. Kullanıcı tarafından abonelik yenilemesi yapılmaması halinde, devam eden süreçte aboneliğin kullanıcı tarafından yenilenmek istenmesi ihtimaline karşı, söz konusu hizmet süresinin bitmesinden itibaren devam eden 1 (bir) yıl boyunca, araçta bulunan sim kartlı cihaz, katma değerli hizmetler olmaksızın araçtan anonim şekilde veri elde etmeye devam eder.

        

4- “Fiat Yol Arkadaşım Connect” Hizmetinin Sağlanması

 1. “Fiat Yol Arkadaşım Connect” kapsamındaki hizmetlerin Fiat Türkiye tarafından Kullanıcı’ya sağlanabilmesi için;

Hizmetin kullanımına ilişkin tüm işlemlere ait detaylara www.fiat.com.tr veya yolarkadasim.fiat.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

 1. Hizmetler, Kullanıcı’nın aracına, Fiat yetkili servisleri tarafından Kullanıcı’nın talebi doğrultusunda takılan ve takılan parçanın içinde yer alan özel bir sim kart ve donanım aracılığıyla sağlanır. Bu nedenle “Fiat Yol Arkadaşım Connect” ile sunulacak hizmetler, ilgili mobil ağ operatörleri tarafından baz istasyonlarının çekim alanı ile sınırlıdır. Hizmetlerin sunulması için gerekli mobil iletişim ağının düzgün bir şekilde çalışıyor olması ve kullanıma hazır olması zorunlu koşuldur. Hizmetler, ayrıca hava, topografya, aracın konumu ve/veya teknik uygunluğu, yazılım ya da sistemlerin işlerliği ve erişebilirliğine ilişkin aksaklıklar, manyetik ve/veya fiziki koşullar tarafından da etkilenebilir.

 1. Hizmetler; grev, lokavt, doğal afetler, terör saldırıları ve/veya resmi talimatlar gibi mücbir sebepler ve/veya hizmet tesislerinin veya hizmetlerin düzgün bir şekilde sunulması veya geliştirilmesi için gerekli olan, trafik bilgisi sunucuları veya ağ operatörleri ile  hizmetleri sağlayan yazılım ya da sistemlerdeki teknik ve diğer önlemleri (bakım, onarım, sistem ile ilgili yazılım güncellemeleri, genişletmeleri vb.), nedeniyle aksayabilir. Hizmetler, üçüncü kişilerin etki veya müdahaleleri sonucu telekomünikasyon sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar nedeniyle aksayabilir. Bu gibi durumlarda Fiat Türkiye, söz konusu arıza ve erişim engellerinin derhal giderilmesi için gerekli makul çabayı gösterecektir.

 1. İşbu Hizmet Koşulları’nın 4.2. ve 4.3. maddeleri doğrultusunda “Fiat Yol Arkadaşım Connect” hizmetinde yaşanabilecek aksaklıklardan ve bu aksaklıkların sonuçlarından Fiat Türkiye hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 1. Hizmetlerin kullanımı ile ilgili yaşanacak sorunlar için www.fiat.com.tr veya yolarkadasim.fiat.com.tr adresinde yer alan kanallar üzerinden veya 444 22 55 numaralı telefondan Fiat Müşteri İlgi Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

5.  “Fiat Yol Arkadaşım Connect” Hizmetinin Kullanımı

5.1.         İşbu Hizmet Koşullarına konu olan haklar, sadece ruhsat sahibi Kullanıcı’nın “Fiat Yol Arkadaşım Connect” hizmetini satın aldığı aracına özel olup, Kullanıcı’ya ait olsun veya olmasın başka bir araca aktarılamaz veya başka bir araçta kullanılamaz.

5.2.         Araca, Fiat Yetkili Servisi tarafından ya da gösterildiği şekilde Kullanıcı tarafından takılan ve aracın bir parçası olan sim kart içeren donanım, Kullanıcı tarafından yalnızca “Fiat Yol Arkadaşım Connect” ile sunulan hizmetlerden faydalanmak için kullanılmalıdır.

5.3         Kullanıcı, “Fiat Yol Arkadaşım Connect” hizmetlerini, ancak ilgili mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde kullanabilir. Kullanıcı, bu hizmetleri yasadışı amaçlar için kullanmamakla ve üçüncü kişilerin, Hizmetleri bu amaçla kullanmasına müsaade etmemekle yükümlüdür. Aksi halde, her türlü aykırı kullanımın sorumluluğu doğrudan ve münhasıran Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı işbu “Fiat Yol Arkadaşım Connect” ile sağlanan hizmetlerden elde edeceği verileri ve/veya bilgileri, ticari amaçlarla kullanmayacağını; bu amaçlarla üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını, fikri mülkiyet ihlalinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6. “Fiat Yol Arkadaşım Connect” Kullanıcı Giriş İşlemleri ve Uygulama Kullanımı

6.1.         Kullanıcı, “Fiat Yol Arkadaşım Connect” ile ilgili aldığı hizmetlere ilişkin işlemlerini  www.fiat.com.tr veya yolarkadasim.fiat.com.tr adresindeki internet sayfası üzerinden giriş yaparak ya da App Store, Play Store ve ilgili diğer kanallar üzerinden ücretsiz olarak cep telefonuna indirebileceği “Fiat Yol Arkadaşım Connect” uygulaması ile erişim sağlayarak gerçekleştirebilecektir. Kullanıcı, internet sayfasına ve/veya uygulamaya kendisine ait bir kullanıcı hesabı açmak suretiyle kullanıcı adı/şifresi ile giriş yapabilecektir. “Fiat Yol Arkadaşım Connect” ile sunulan hizmetlerin sağlanması için Kullanıcı tarafından hesap açma işleminin yapılması gerekmektedir. Kullanıcının, ilgili hesabı açarken verdiği bilgilerin doğruluğundan ve kendisine ait olduğundan yine Kullanıcı sorumludur.

6.2.         Kullanıcı, “Fiat Yol Arkadaşım Connect” aracılığıyla kendisine sunulan hizmetlerin durumunu “4.1. maddede adı geçen internet sayfası üzerinden ya da uygulama üzerinden görüntüleyebilir ve yönetebilir.

6.3.         Kullanıcı, “Fiat Yol Arkadaşım Connect” aracılığıyla kendisine sunulan ihtiyari hizmetleri App Store, Play Store ve ilgili diğer kanallar üzerinden ücret karşılığı veya ücretsiz olarak temin edebilir.

7. Kaza ve Acil Durumlar

7.1. Kullanıcı’nın “Fiat Yol Arkadaşım Connect” hizmetine konu aracı ile kaza yapması halinde, araca takılı olan donanım üzerinden “Fiat Müşteri İlgi Merkezi”ne kaza sinyali gider ve Kullanıcı, “Fiat Müşteri İlgi Merkezi” tarafından sistemde kayıtlı olan telefon numarasından aranarak sağlık durumu ile ilgili bilgi alınır. Alınan bilgi doğrultusunda ve talep/ihtiyaç halinde veya “Fiat Müşteri İlgi Merkezi” tarafından yapılan arama sonucunda Kullanıcı’ya hiçbir şekilde ulaşılamazsa, Kullanıcı’nın kaza yaptığı konuma ambulans gönderilir, devamında Kullanıcı’nın acil durumlarda aranacak kişi kaydı varsa ve/veya Kullanıcı’nın talep etmesi halinde ilgili kişi aranarak bilgi verilir.

7.2. İş bu Hizmet Koşullarının 7.1. maddesi kapsamında sağlanacak olan ambulans hizmeti, aracın kaza anındaki sinyali alınan coğrafi konumuna sağlanır. Söz konusu ambulans hizmeti, ambulansın ulaşabildiği coğrafi alanlar ile sınırlıdır. Fiziki imkânsızlık nedeniyle ambulansın ilgili coğrafi konuma ulaşamadığı durumlarda "Fiat Türkiye"nin herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

7.3. İş bu Hizmet Koşullarının 7.1. maddesi kapsamında sağlanacak olan ambulans hizmetine konu olabilecek ikincil transferler ve ücretler Hizmet Koşulları kapsamına dahil değildir. İkincil transfer ve ücretlere konu olabilecek ödeme ve mutabakatlar Kullanıcı ve ambulans firması arasında gerçekleşecek olup, bu anlamda "Fiat Türkiye"nin herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

7.4. İş bu Genel Hizmet Koşulları’nın 4.2. ve 4.3 maddesi kapsamında, Kullanıcı’nın bulunduğu coğrafi konum, mobil ağ operatörü baz istasyonlarının çekim alanı dışında ise kaza anında araca takılı olan donanım etkin olarak çalışmayacağından “Fiat Müşteri İlgi Merkezi”ne herhangi bir kaza sinyali gitmeyecektir. Bu durumda, Kullanıcı, "Fiat Türkiye"nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

8. Hizmetlerin Devre Dışı Bırakılması ve Durdurulması

8.1.         İş bu Genel Hizmet Koşulları’nın 3’üncü maddesinde yer alan hizmet süresinin sona ermesi ile birlikte “Fiat Yol Arkadaşım Connect”in katma değerli hizmetleri (uzaktan kontrol özellikleri, arıza bilgilendirmesi, ambulans hizmeti) otomatik olarak devreden çıkacak ve kullanılamayacaktır. Söz konusu hizmet süresi sonunda aboneliğin Kullanıcı tarafından yenilenmemesi halinde, Kullanıcı’nın aracına takılan cihazın bağlantısını kesmek üzere Fiat Yetkili Servisi’nde ekipman (donanım) demontajı yaptırması ve/veya Müşteri İlgi Merkezi’ni (444 22 55) araması gerekmektedir. Kullanıcı tarafından abonelik yenilemesi yapılmaması halinde, devam eden süreçte aboneliğin kullanıcı tarafından yenilenmek istenmesi ihtimaline karşı, söz konusu hizmet süresinin bitmesinden itibaren devam eden 1 (bir) yıl boyunca, araçta bulunan sim kartlı cihaz, katma değerli hizmetler olmaksızın araçtan anonim şekilde veri elde etmeye devam eder. 

8.2.    Kullanıcı, “Fiat Yol Arkadaşım Connect” hizmetini ve sistemini herhangi bir zamanda, herhangi bir yetkili Fiat Servisi’nde devre dışı bırakabilir. Hizmetin devre dışı bırakılması ile donanım içerisinde araca yerleştirilen sim kart da devre dışı bırakılır. Bu durumda, Kullanıcı’nın iptal bildirimi en geç 10 (on) gün içerisinde işleme alınarak sonuçlandırılır.

8.3.         Kullanıcı’nın, kendisine ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını, “Fiat Yol Arkadaşım Connect” uygulamasını indirdiği telefonunu ya da “Fiat Yol Arkadaşım Connect” hizmetine konu aracının ruhsatını çaldırması ya da kaybetmesi durumunda Fiat Türkiye’ye 444 22 55 numaralı Fiat İlgi Merkezi üzerinden bilgi vermekle yükümlüdür. Bu durumda, Kullanıcı’nın “Fiat Yol Arkadaşım Connect” hizmeti geçici olarak durdurulur.

9. “Fiat Yol Arkadaşım Connect” Hizmetine Konu Aracın Üçüncü kişiler Tarafından Kullanılması, Çalınması veya Satılması  

 

9.1         “Fiat Yol Arkadaşım Connect” hizmeti sadece ilgili aracın ruhsat sahibi olan Kullanıcı’ya özeldir. Bu nedenle, Kullanıcı kendisine özgü kullanıcı hesabını üçüncü bir kişiye devredemez.

9.2.         “Fiat Yol Arkadaşım Connect” hizmetini haiz aracın ruhsat sahibi olan Kullanıcı tarafından kullanılması esas olup, üçüncü bir kişi tarafından kullanılması durumunda Fiat Türkiye herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

9.3.         “Fiat Yol Arkadaşım Connect” hizmetini haiz araç üçüncü bir kişiye satıldığında Kullanıcı, Fiat Türkiye’ye 444 22 55 numaralı Fiat İlgi Merkezi üzerinden bilgi vermekle yükümlü olup, araçta bulunan tüm kişisel verilerinin silinmesinden, kullanıcı hesabının kapatılmasından kişisel olarak sorumludur.

                

9.4.         Aracın Kullanıcı tarafından üçüncü bir kişiye satılması halinde Kullanıcı, yeni malike, aracın “Fiat Yol Arkadaşım Connect” hizmeti açısından aktif olduğu durumunu bildirmekle yükümlüdür. Yeni malikin, mevcut aktiflik durumunu değiştirebileceği bilgisi Kullanıcı tarafından yeni malike bildirilmelidir. Bununla birlikte, Kullanıcı, işbu “Hizmet Koşulları” dokümanı ile aracın “Fiat Yol Arkadaşım Connect” hizmetini yeni malike bildirilmesinden de sorumludur. Aksi takdirde gerek Kullanıcı gerekse üçüncü taraf(lar) açısından oluşabilecek mağduriyetlerin sorumluluğu tamamen Kullanıcı’ya aittir.

9.5.          Kullanıcı, “Fiat Yol Arkadaşım Connect” hizmetine konu aracının çalınması halinde 444 22 55 numaralı Fiat Müşteri İlgi Merkezi’ni arayarak veya www.fiat.com.tr veya yolarkadasim.fiat.com.tr adresinde belirtilen alternatif kanallar üzerinden bilgi vermek zorundadır.

10.  Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

“Fiat Yol Arkadaşım Connect” hizmeti dolayısıyla Kullanıcılar’dan toplanan kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler, bu kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan Fiat Yol Arkadaşım Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’nde yer almaktadır.

11. İletişim

“Fiat Yol Arkadaşım Connect” hizmeti ile ilgili olarak Fiat Müşteri İlgi Merkezi’ne 44 22 55 numarasından ulaşabilirsiniz.

 

12. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

“Fiat Yol Arkadaşım Connect” hizmetinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri yetkili ve görevli olacaktır.